1)KAT ROZWARCIA STOZKA MA MIARE 120STOPNI,PROMIEN JEGO PODSTAWY JEST ROWNY 2 .OBLICZ POLE POWIERZCHNI BOCZNEJ I OBJETOSCI TEGO STOZKA.

2)Z DRUTU O DLUGOSCI 48 CM WYKONANO SZKIELET OSTROSLUPA CZWOROKATNEGO PRAWIDLOWEGO O WSZYSTKICH KRAWEDZIACH ROWNEJ DLUGOSCI .OBLICZ OBJETOSC I POLE POWIERZCHNI BOCZNEJ TEGO OSTROSLUPA

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T19:32:41+01:00
Zad 2
a=48:8=6
Ppb=4*2^2√3/4=36√3cm^2
H=√a^2-(1/2d)^2=√6^2-(a√2^2/2)^2=√36-a^2/2=√18=3√2
V=1/3a^2*H=1/3*36*3√2=36√2

zad1

r = 2
β = 120⁰
α = 60⁰
h - wysokość tego stożka
2 / h = tg 60⁰ = √3
h = 2/√3 = (2√3)/3
P = 0,5* (2 r)*h = r*h = 2 *(2√3/3) = 4√3/3 j²
Odp. Pole przekroju osiowego stożka jest równe 4√3/3 j².
2010-03-27T19:35:48+01:00
1]
r=2
wysokosć podzieli kat 120 na 2 po 60 i utworzy Δ o katach:60;30 i 90⁰

z kąta 30 wynika że l=2h
r=a√3:2=2
a√3=4
a=4√3:3
a=⁴/₃√3= tworząca
h=⅔√3
pole podstawy=πr²=π×2²=4π
pole boczne=πrl=π×2×⁴/₃√3=2⅔√3πj.²
v=⅓×4π×⅔√3=⁸/₉π√3j.³
2]
ilość krawędzi:8
długosc 1 krawędzi:48cm:8=6cm

a=6cm
c=6cm
d=6√2cm
½d=3√2cm
h=√6²-(3√2)²=√36-18=√18=3√2cm
v=⅓a²h=⅓×6²×3√2=36√2cm³


h ściany=6√3:2=3√3
pole boczne=4×½ah=2×6×3√3=36√3cm²