1.jaką pracę wykona jacek przesuwając szafkę na odległość 3m działając siłą 100N??
2.na jaką wysokość dźwig podnosi betonową płytkę o masie 50kg jeżeli wykonuje przy tym pracę 150kJ ??
3.piłkarz kopnął nieruchomą piłkę o masie 0,5kg która zaczęła poruszać się z prędkością 10m/s jaką pracę wykonał piłkarz w ciągu 5sekund?
4.w jakim czasie silnik o mocy 12W wykonał pracę 60KJ??

Dane Szukane Wzór

kto zrobi wyróżnie najlepszym zadaniem

1

Odpowiedzi

2010-03-28T16:55:58+02:00
Zadanie 1
W = F*S
W = 100N*3m
W = 300J

zadanie 2
W = F*S
S = W:F
S = 150kJ:(50kg*10m/s²)
S = 150000J:500N
S = 1500J:5N
S = 300m

zadanie 3
P = W:t
P = F*S/t
P = F*V
P = 0,5kg*10m/s²*10m/s
P = 5N*10m/s
P = 50W
P = W:t
W = P*t
W = 50W*5s
W = 250J

zadanie 4
P = W:t
t = W:P
t = 60kJ:12W
t = 60000J:12W
t = 5000s