1)Oblicz wartość wyrażenia sin² 30° + cos² 60° – tg² 45°
2)Wyrażenie sin 30° – cos 30° × tg 30° wynosi:
3)Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym miara kąta ACB wynosi 90° a miara kąta BAC wynosi α. Dla danych │AC│ = 5 i │AB│ = 13 wartość tg α wynosi
4)Wartość wyrażenia a² – b dla a = sin α + cos α i b = 2sin α × cos α

1

Odpowiedzi