Uzupełnij równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów i napisz je słownie.
a)................H20>..........+.............
b)K...............H20>..........+...........CL-
kwas chlorowodorowy dysocjuje na.......
c)H2S >H20<.............+....................
slownie...
d)H2SO4 >H20>............+.......................
slwonie
e)...........H20 3H+ +CIO4-
słwonie


Za odpowiedzi dziękuje :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T15:17:36+01:00

Mógłbyś jaśniej napisac podpunkt a ???

b)HCl->H⁺ + CL⁻
kwas chlorowodorowy dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion chlorkowy

c)H₂S ->2 H⁺ + S²⁻
Kwas siarkowodorowy dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion siarczkowy

d)H₂SO₄ ->2 H⁺+ SO₄²⁻
Kwas siarkowy (VI) dysocjuje na 2 kationy wodoru i 1 anion siarczanowy (VI)
e)HClO4> H+ +CIO4-
kwas chlorowy (VII) dysocjuje na 1 kation wodoru i 1 anion chloranowy(VII)

17 4 17