1. Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce
2. Człowiek jest miarą wszechrzeczy
3. Człowiek jest kowalem swego losu.
4. Do źródeł (do wiedzy)

proszę o krótki opis każdego z tych haseł humanistów. opis długości 2-3 zdania ;)

1

Odpowiedzi

2010-03-27T19:41:03+01:00
1. Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce

Prawdopodobnie było powtórzone przez Terencjusza za zaginioną komedią Menandra pod tym samym tytułem. W starożytności zacytowane m.in. przez Senekę Młodszego w Listach moralnych do Lucyliusza. Przez Terencjusza użyte w sensie ironicznym. Szeroko spopularyzowane w dobie renesansu, stało się dewizą humanistów.

2. Człowiek jest miarą wszechrzeczy

Zasada stawiająca osobę ludzką jako centralny punkt odniesienia w epistemologiii. W etyce współcześnie nazywa się ona normą personalistyczną.
1 5 1