Zad 1
Pole całkowitej powierzchni sześcianu o krawędzi równej wysokości trójkąta równobocznego o boku 6 cm jest równe. Ma być 162 cm²

Zad 2
Największa liczba całkowita należąca do zbioru rozwiązań nierówności
3(x-1)>5x+7, to :
A. -6 B. -5 C. 5 D. 6

Zad 3
Funkcja, której wykres przechodzi przez (0,1) i jest równoległy do wykresu funkcji y= 2x-4,to:
A. y= -3+2x B. y= 2x+5 C. y= 1+2x D. y= -2x-3

Zad. 4
Dany jest trójkąt równoramienny ABC, w ktorym podstawa AB jest równa 10cm, a kąt przy więrzchołku C ma miarę 120°. Wysokość CD tego trójkata ma być równa 5√3 /3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T19:41:38+01:00