Na mapie zmierzono odległość między Wrocławiem a Poznaniem. Wynosiła ona 11,6 cm. Oblicz odległość między tymi miastami w rzeczywistości oraz oblicz skalę mapy. Współrzędne geograficzne Wrocławia wynoszą: 17'E, 51'07`N, a Poznania 17'E, 52'25`N. Odległość 1` mierzona po południku wynosi 1852 m (1' mierzony po południku wynosi 111,2 km)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T23:47:43+01:00
52'25`N- 51'07`N= 1st 18'= 78'
1'= 1852m.

78x 1852= 144 456m = 144,46km, w przybliżeniu jest to 144,5km.

Na mapie ta odległość wynosiła 11,6 cm.

11,6- 14 450 000
1-x

x=14 450 000/ 11,6
x= 1 245 690 cm
x= 12,5km

W związku z błędem przy pomiarze odległości to pewnie chodzi o skale 1:1 000 000

sprawdzenie:
1cm na mapie odpowiada 1 000 000 w terenie czyli jest to 10km
11,6x 10km= 116km (w skali 1:1 000 000 pewnie o tą skalę chodzi)
11,6x 12,5km= 145km ( w skali 1: 1 250 000 która wyszła )

Różnica ta ma związek z błędem przy pomiarze trasy z mapy.

Pozdrawiam.
1 5 1