XI.Ziemie polskie w latach 1815-1848
1.Polska po kongresie wiedeńskim

2 Zadania

1.)Uzupełnij schemat
Kongres wiedeński w ....... r.podzielił ziemie dawnego Księstwa Warszawskiego na :
-...................wchodzące w skład................
-...................połączone unią personalną................
-...................pod protektoratem.................
2.)
1.co łączyło Królestwo Polskie z Rosją????
2.Kto został pierwszym władcą Królestwa Polskiego????
3.Jakie prawa narodowe zostały zagwarantowane Polakom z konstytucji????
4.wymień wolność i swobody obywatelskie zagwarantowane konstytycja ?????

2

Odpowiedzi

2010-03-27T19:49:19+01:00
Kongres wiedeński w 1814r.podzielił ziemie dawnego Księstwa Warszawskiego na :
wielkopolskę wchodzące w skład prus
królestwo polskie połączone unią personalną z Rosją
Rzeczpospolita krakowska pod protektoratem Austri, Prus, Rosji
1.co łączyło Królestwo Polskie z Rosją
Unioa personalna
.Kto został pierwszym władcą Królestwa Polskiego
Józef zajączek
Jakie prawa narodowe zostały zagwarantowane Polakom z konstytucji
wolność języka, religi
2 2 2
2010-03-27T20:15:46+01:00
1.)Uzupełnij schemat
Kongres wiedeński w 1815 r.podzielił ziemie dawnego Księstwa Warszawskiego na :
-Wielkie Księstwo Poznańskie wchodzące w skład. Prus
-Królestwo Polskie .połączone unią personalną z Rosją
-Rzeczypospolita Krakowska pod protektoratem trzech państw zaborczych

1.co łączyło Królestwo Polskie z Rosją????
Osoba władcy.(unia personalna)
2.Kto został pierwszym władcą Królestwa Polskiego????
Aleksander I
3.Jakie prawa narodowe zostały zagwarantowane Polakom z konstytucji????
-niezależne sondownictwo
-wolny sejm (krół i dwie izby)
4.wymień wolność i swobody obywatelskie zagwarantowane konstytycja ?????
-za przestempstwa odpowiadać będą w krolestwie
-wolność wyznania
-wolność osobista chłopów
5 4 5