Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T11:34:10+02:00
W wyniku I wojny światowej w Europie zaszły poważne zmiany terytorialne.Wiele narodów które mieszkały na terytoriach państw centralnych zaczęło ogłaszać swoją niezależność.W ten sposób w Europie powstało kilka nowych państw,a inne odzyskały niepodlagłość.Powstały taki państwa jak: czechosłowacja,Austria,Węgry i Polska.Wiele decyzji w sprawach terytorialnych podjęto na konferencji pokojowej w Paryżu.Traktat nakazywał Niemcm zwrócenie Polsce Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego ale bez Gdanska.Z Gdańska oraz przyległych do niego terenów utworzono Wolne Miasto Gdańsk,które nie należalo do żadnego państwa.Było ono pod opieką Ligi Narodów.O przynależności Górnego Śląska,Warmi i Mazur miał zdecydować plebiscyt.Plebiscyt to powszechne głosowanie ludności tych regionów.