Zadanie: Ułóż i rozwiąż równania.
a) Średnia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b) Średnia arytmetyczna trzech liczb: liczby y, trzykrotność liczby y i liczy o 10 większej od y wynosi 16.
c) Do liczby 15 dodano liczbę y, a od liczy 51odjeto y i otrzymano równe liczby.

2

Odpowiedzi

2010-03-27T20:04:31+01:00
A) (x+x+7)/2=20
2x+7=40
2x=33
x=16,5

b) (y+3y+10)/2=16
4y+10=48
4y=38
y=9,5

c) y+15=51-y
2y=36
y=18
1 5 1
2010-03-27T20:13:42+01:00
A)
x+x+7=40
2x=33 /:2
x=33/2
x=16,5
B)
y+3y+y+10=16 /*3
w mianowniku 3

y+3y+y+10=48
5y+10=48
5y=48-10
5y=38
y=7 i 3/5


c)
15+y=51-y
2y=51-15
2y=36 /:2
y=18

spr. 15+18=33
51-18=33
1 1 1