Wypisz z podanych trzy przyczyny wielkiej wojny z zakonem krzyżackim :
a) Zawarcie unii przez Polskę i Litwę
b) Podbój ziem Prusów i Jaćwingów przez Polaków
c) Pomoc Polaków i Litwinów powstańcom na Żmudzi
d) Najazdy krzyżackie na ziemie litewskie
e) Chrzest Litwy
f) Szerzenie wiary chrześcijańskiej na ziemiach Polskich

Pilne!!!!! xD

1

Odpowiedzi

2010-03-27T20:01:01+01:00
Pomoc Polaków i Litwinów powstańcom na Żmudzi
Najazdy krzyżackie na ziemie litewskie
Zawarcie unii przez Polskę i Litwę