Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T20:13:06+01:00
Propanian metylu - C2H5COOCH3

Mc=2x0+8xH+4xC=2*16+8*1+4*12=32+8+48=40+48=88 [u]


x-zawartość % tlenu
88u-100%
32u-x %
x=36%

y-zawartość procentowa węgla
88u-100%
48u-y %
y=55%

z-zawartość procentowa wodoru
88u-100%
8u- z %
z=9%

Zawartość procentowa wynosi: tlen 36%, węgiel 55%, wodór 9%.
3 4 3
2010-03-27T20:30:34+01:00
Propanian metylu - C₂H₅COOCH₃
mamy w sumie 4 atomy węgla, 8 atomów wodoru i 2 atomy tlenu.
Masa węgla = 12u
masa wodoru = 1u
masa tlenu = 16u
masa C₂H₅COOCH₃ = 4 x 12 + 8 x 1 + 2 x 16 = 48 + 8 + 32 = 88u

88u (masa całkowita) - 100%
48 u (masa tlenu) - x %
x = 100 x 48 : 88 = 54, 55%

88u - 100%
32u (masa tlenu) - x %
x = 100 x 32 : 88 = 36,36%

100% - (54,55% + 36,36%) = 100 - 90,91 = 9,09% (procent wodoru)

Odp. Zawartość procentowa wynosi 9,09% wodoru, 36,36% tlenu oraz 54,55% węgla.

:)