2 krótkie zadanka ;)
1.Oblicz długość przekątnej sześcianu o krawędzi:
a) 3√2 cm
Odp. do zadania: 3√6cm.
2.Oblicz długość przekątnej prostopadłościanu o wymiarach:
a) 3cm x 4cm x 5cm b) 2√2cm x 3√3cm x 5cm
Odp. do zadania: a) 5√2 cm b) 2√15 cm
prosze o rozwiązania do tych zadań
a odpowiedzi są dobre, bo z tyłu książki ;))

1

Odpowiedzi

2010-03-27T20:15:56+01:00
1.
d=a√3 (wzor na przekatna szescianu)
d=3√2√3=3√2*3=3√6cm
d=3√6cm

2.d=√a²+b²+c²(wzor na przekatna prostopadloscianu)

a)
d=√3²+4²+5²
d=√9+16+25
d=√50=√25*2
d=5√2cm

b)
d=√(2√2)²+(3√3)²+5²
d=√8+27+25
d=√60=√4*15
d=2√15cm

Odpowiedzi z tylow ksiazek nie zawsze sa prawidlowe :)