Odpowiedzi

2009-10-30T14:51:50+01:00
Nazwa "fizyka" wywodzi się z języka greckiego, gdzie wyraz phusis znaczy "przyroda". I rzeczywiście, jest to nauka przyrodnicza obejmująca całą przyrodę, czyli mająca największy zasięg. Nie zawęża się ona do żadnego podzbioru ciał materialnych. Zajmuje się ona badaniem własności każdej formy materii (i próżni), a także zjawiskami, w których biorą one udział. Należy jednak dodać, że właściwości te mają charakter ogólny i dotyczą tego, co współwystępuje w szerokich klasach ciał materialnych (np. masa, ładunek, namagnesowanie), a nie w klasach wąskich lub w pojedynczych bytach (zresztą zawsze złożonych). Tymi drugimi zajmują się bowiem mniej podstawowe nauki, takie jak chemia (np. rozpuszczalność w wodzie siarczków metali), biologia (np. obyczaje pokarmowe nietoperzy) czy psychologia (badanie i opis cech osobowości pojedynczego człowieka).
2009-10-30T14:57:01+01:00
Fizyka jest nauką badającą ogólne właściwości materii i zachodzące w niej zjawiska.
Zajmuje się zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie np. rodzajami oddziaływań, właściwościami i budową materii, aerostatyką, hydrostatyką,kinematyką.
  • Użytkownik Zadane
2009-10-30T14:59:48+01:00
Fizyka zajmuje sie fizyką doświadczalną i fizykę teoretyczną.fizyki doświadczalnej obejmuje ogół badań mających na celu wykrywanie i badanie zachodzących w przyrodzie zjawisk za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych.fizykę doświadczalną przejmuje fizyka teoretyczna. Jej zadaniem jest analiza otrzymanych wyników i zapisanie ewentualnych zależności między nimi językiem matematycznym.