Odpowiedzi

2010-03-27T20:07:33+01:00
Sobór jerozolimski odbył się około 49 r. w Jerozolimie.
2010-03-27T20:09:52+01:00
Około 49 r. w Jerozolimie.
2010-03-27T20:12:38+01:00
Sobór jerozolimski odbył się około 49 r. w Jerozolimie.

Była to narada apostołów i starszych Kościoła opisana w Dziejach Apostolskich. Część uczestników soboru (określona w Dziejach Apostolskich jako: "nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów"), opowiadała się za utrzymaniem żydowskich zwyczajów rytualnych i narzuceniem ich nowo nawróconym poganom. Natomiast Paweł z Tarsu i Barnaba (reprezentanci gminy antiocheńskiej) byli za zniesieniem zasad rytualnych Prawa Mojżeszowego, a zwłaszcza przeciw wymaganiu przestrzegania ich przez nawróconych pogan. Udało im się przekonać pozostałych uczestników i od tej pory chrześcijanie nie musieli poddawać się obrzezaniu ani zachowywać świąt żydowskich. Decyzje zawarte na tym soborze istotnie wpłynęły na rozwój chrześcijaństwa w środowisku pogańskim i na jego wyodrębnienie się z judaizmu.