Polak pomocy !!!
Zad.1 Do zestawów wyrazów bliskoznacznych dopisz po jednym synonimie z ramki. (troskliwość, usłużność, wielkoduszność)
altruizm, wspaniałomyślność =...
zajmowanie się (kimś), doglądanie, dbanie (o kogoś), pielęgnowanie = ...
ofiarność, uprzejmość

zad.2
Na podstawie wypowiedzi Anny Dymnej uzupełnij tabele.(Jest to wywiad o jej fundacji''mimo wszystko''
*Ludzie postępują samolubnie, nierozumnie i nielogicznie---trzeba ich kochać
* Jeśli czynisz dobro, oskarżą cie o egocentryzm---......
*.....---..... (musi być cos tutaj wpisane)
*.....---.....
*.....--- warto pomagać bliźnim, warto działać na rzecz potrzebujących

zad.3 Wysuń argumenty za bezinteresowną pomocą bliźnim oraz kontrargumenty.
Argumenty:
Ludziom należy zawsze pomagać
(trzeba dokończyć)
Kontrargumenty:
Nie można ich jednak uraźić
(trzeba dokończyć)
Odparcie kontrargumentów:
Należy więc robić to z wielkim wyczuciem
(trzeba dokończyć)

zad4.
Dokończ podanie do dyrekcji o zgodę na założenie w szkole klubu wolontariuszy. Dopisz zdanie, w którym zamieścisz jak najwięcej informacji o swoim pomyśle. Określ wszystkie części zdania(podr.str. 281, pol.7 ''bliżej słowa'' 1 gim)
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na założenie w naszej szkole klubu wolontariuszy. (i nie wiem jak tam dokończyć)

Pomoże ni z tym ktoś proszę nie wiem jak to zrobić dam naj.

1

Odpowiedzi

2010-03-27T20:25:55+01:00
1. altruizm, wspaniałomyślność = wielkoduszność
zajmowanie się (kimś), doglądanie, dbanie (o kogoś), pielęgnowanie = troskliwość
ofiarność, uprzejmość = usłużność

3. Ludziom należy zawsze pomagać, ponieważ my też możemy kiedyś potrzebować pomocy.
Kontrargumenty:
Nie można ich jednak uraźić. Nadmierna pomoc może zostać negatywnie odebrana.
Odparcie kontrargumentów:
Należy więc robić to z wielkim wyczuciem i wiedzieć, kiedy pomóc, a kiedy się powstrzymać.
27 3 27