Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej wynosi 7, jeżeli do tej liczby dodamy 27, to otrzymamy liczbę utworzoną z tych samych cyfr, ale zapisanych w odwrotnej kolejności. Jaka to liczba??
PS. Wiem, że tą liczbą będzie 25, ale potrzebuje obliczeń :)
Z góry dzięx :)

1

Odpowiedzi

2010-03-27T20:16:20+01:00
X- cyfra dziesiątek
y- cyfra jeności

{ x+y=7
{10x+y+27=10y+x

{ y=7-x
{10x+7-x+27=10×(7-x)+x

{ y=7-x
{9x+34=70-10x+x

{ y=7-x
{9x+34=70-9x

{ y=7-x
{9x+9x=70-34

{ y=7-x
{18x=39 /÷18

{ y=7-x
{x=2

{x=2
{y=7-2

{x=2
{y=5

Spr. 2+5=7 ;)
Skoro x to liczba dziesiątek to trzeba ja pomnozyc przez 10:
2×10=20
No, a liczba jedności i dziesiątek jest równa:
20+5=25
1 5 1