1. Proszę zapisać równania reakcji otrzymywania dipeptydów:
a)Glicyloglicyny
b)Alanyloglicyny,
(proszę stosować wzory półstrukturalne)
2. Na czym polega reakcja ksantoproteinowa i biuretowa?
3. Dlaczego fruktoza daje pozytywny wynik próby Tollensa, skoro jest ketozą?

wiem ze takie zadanie juz jest ale bardzo prosze o bardziej szczegolowa odpowiedz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T03:33:33+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad1 w załączniku

Zad2
Reakcja ksantoproteinowa służy do wykrywania białek. Pod wpływem stęż. HNO3 zachodzi nitrowanie pierścieni aromatycznych zawartych w niektórych resztach aminokwasów białkowych. Powstałe w ten sposób pochodne nitrowe mają żółte zabarwienie, dlatego białko barwi się w tej reakcji na żółto. Dodanie zasady sodowej wpływa na zwiększenie intensywności barwy do pomarańczowej.
Reakcja biuretowa polega na wprowadzeniu do roztworu białka wodorotlenku miedzi(II) powstałego z NaOH i CuSO4. Pod wpływem tego odczynnika tworzy się związek kompleksowy o barwie niebieskofioletowej. Jest to reakcja charakterystyczna dla związków zawierających wiązanie peptydowe.

Zad3
Pozytywny wynik próby Tollensa oprócz aldehydów dają również α(alfa)-hydroksyketony(np. fruktoza), czyli takie związki, które zawierają w swojej cząsteczce następujący fragment:
....H
....I...
-C-C-
.II..I
O..OH
2 5 2