Daje sporo punktów więc prosze odpowiedzi poprawne i na 2 pytania!!!
(niedostosowanie się do tego-buuba xD)
Od którego roku skef istnieje na liście organizacji pozytku publicznego??
Na jakiej podstawie zostało utworzone bióro Informacji Kredytowej???

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T10:48:19+02:00
Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej otrzymało miano organizacji
OPP w 2005r.
BIK powstał na mocy ustawy art.105 ust. 4 z 29 sierpnia 1997r.
Powołany został przez banki i Związek Banków Polskich. Gromadzi ,przechowuje i przetwarza informacje o aktualnych zobowiazaniach osób prywatnych lub przedsiębiorstw. Przechowuje również informacje / jeżeli dana osoba wyrazi taką zgodę/ o zobowiazaniach , które zostały terminowo uregulowane.