*UZUPEŁNIJ ZDANIA:
1.Już w ..... wydano zakazy wycinania drzew i tępienia zwierząt.
2.Od roku 1443 ograniczono polowania na dzikie ..... , ..... i tury.
3.Właściwa ochrona przyrody zaczęła się stopniowo rozwijać od lat sześćdziesiątych ..... wieku.
4.W roku ..... Sejm uchwalił pierwszą ustawę "o ochronie przyrody", a 16 kwietnia 2004 Sejm uchwalił ..... ustawę "o ochronie przyrody".

*PYTANIE:
1.Jaki jest cel form ochrony przyrody?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T20:59:46+01:00
1.śwredniowieczu
2 konie, łosie
3. XX wieku
4.-

utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
zachowanie różnorodności gatunkowej organizmów;
zachowanie dziedzictwa geologicznego;
zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, w szczególności zagrożonych;
kształtowanie proekologicznych postaw człowieka wobec przyrody;
przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.