Świeże grzyby zawierają około 90% wody, a suche 12% wody. Ile kg grzybów suchych można otrzymać z 22 kg świeżych?
Wskazówka: Świeże grzyby zawierają 10% suchej masy, a grzyby suche zawierają 88% suchej masy. Przez suchą masę rozumiemy grzyby zupełnie pozbawione wody, a więc takie grzyby, które nie istnieją.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T21:10:16+01:00
90%-22kg
12%-x kg

liczymy na krzyz x=2,93