1. Określ dziedzinę funkcji: zadanie w załączniku


2.Narysuj wykres funkcji określonej na zbiorze liczb rzeczywistych która:
-przyjmuje tylko wartości ujemne.
-maleje w przedziale (- nieskończoność;0), rośnie w przedziale (0;3), i jest stała w przedziale (3;+nieskończonośc)

1

Odpowiedzi

2010-03-27T21:24:22+01:00
1a)

x²-2x+3≠0
Δ= -2²-4x1x3=4-12=-8 ---> czyli nie ma rozwiązania, zatem dziedziną są wszytkie liczby rzeczywiste: D=R

b)

x+4≠0
x≠-4 ---> więc dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych oprócz liczby -4: D=R\(-4)

2) w załączniku