Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-27T21:12:10+01:00
Ze względu na skalę:

- mapa zasadnicza (skala od 1:500 do 1:5000),
- mapa topograficzna (skala od 1:5000 do 1:200000),
- mapa przeglądowa (skala < 1:1000000).

Ze względu na treść:

- ogólnogeograficzne (topograficzne),
- tematyczne np. gospodarcze, społeczne, przyrodnicze.
3 1 3
2010-03-27T21:14:46+01:00
Podział ze względu na treśc
-ogólnogeograficzne
-tematyczne
-przyrodniczo geograficzne
-społeczno -ekonomiczne

podział ze wzgledu na skalę
-topograficzne
-przeglądowo-topograficzne
-przeglądowe
3 3 3
2010-03-27T21:16:07+01:00
Treść:
a) ogólnogeograficzne
b) tematyczne:
*przyrodniczo-geograficzne
-geologiczne
-rzeźby powierzchni Ziemi
-geofizyczne
-meteorologiczne i klimatyczne
-hydrograficzne
-oceanograficzne
-glebowe
-rozmeiszczenia flory i fauny
*społeczno-ekonomiczne
-ludnościowe
-gospodarcze
-usług
-polityczno administracyjne
-historyczne
skala:
a) topograficzne (wielkoskalowe)
b) przeglądowo-topograficzne (średnioskalowe)
c) przeglądowe (małoskalowe)
źródło: moja lekcja rozszerzonej geografii ; p
4 5 4