Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T21:18:25+01:00
A)Okres oznaczony w umowie ubezpieczenia, w którym zakład ubezpieczeń przejmuje za ubezpieczającego odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zdarzeń, które zaistniały w tym okresie.

b)Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie. Wszystkie szkody wynikłe z tej samej przyczyny są traktowane jako jeden wypadek ubezpieczeniowy.
Przykład :Podczas pracy złamałeś sobie rękę, bo oślizgnąłeś się na mokrej podłodze

c)Oprócz płacy zasadniczej do wynagrodzenia za pracę wchodzą również określone dodatki. Mają one charakter obligatoryjny (obowiązkowy) lub fakultatywny (nieobowiązkowy). Obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia za pracę jest :
1) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych
2) dodatek za pracę w porze nocnej
3) dodatek wyrównawczy:
- dla pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią
- dla pracownika u którego zostały stwierdzone objawy choroby zawodowej -dla pracownika, który nie może wykonywać dotychczasowej pracy z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy

d)Osoba fizyczna lub prawna, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki.


Do tego przykładu w b) nie jestem pewna :)
2010-03-27T21:20:22+01:00
A)Okres oznaczony w umowie ubezpieczenia, w którym zakład ubezpieczeń przejmuje za ubezpieczającego odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zdarzeń, które zaistniały w tym okresie.

b)Zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, za które zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie lub świadczenie. Wszystkie szkody wynikłe z tej samej przyczyny są traktowane jako jeden wypadek ubezpieczeniowy.

d)Ubezpieczający to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zawierająca umowę ubezpieczenia i opłacająca składkę ubezpieczeniową.