Odpowiedzi

2010-03-27T21:19:09+01:00
Nie wiem czy do 1 da się ale spróbuję do 2
2.
d: sz:
m-135kg
V-50dm<3>

d=m przez V
(podzielić)

1dm=10cm
1dm<3>=1000cm<3>
50dm<3>=50000cm<3>

135:50000=0,0027 kg\cm<3>
teraz wystarczy sprawdzić w tabeli jaki to materiał, ale mogłam się pomylić więc przepraszam

a co do 1 zadania, to musisz znać gęstość tej dechy (przypuśmy że zrobiona z dębu) znAjdziesz ją w tabeli i masz równanie
m=d*V m-masa
ale właśnie nie masz masy, to już nie wiem :<

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T21:22:06+01:00
1. Oblicz masę deski o wymiarach : 5cm x 2 cm x 2 m.
V=5[cm]*2[cm]*2[cm]=20[cm³]
m=V*d
m=20[cm³]*0,27[g/cm³]
m=5,4[g]

PRZYJĄŁEM GĘSTOŚĆ DREWNA 0,27[g/cm³]
2. Z jakiego metalu wykonana jest bryła o masie 135 kg i objętości 50 dm³

50[dm³]=0,05[m³]
d=m/V
d=135[kg]/0,05[m³]
d=2700[kg/m³]
ODP: Aluminium
1 5 1