Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-27T22:36:21+01:00
Renesans, zwany także odrodzeniem to epoka następująca zaraz po średniowieczu i poprzedzająca barok, trwająca we Włoszech od końca XIII do początku XVI wieku, natomiast w pozostałych krajach europejskich od XV wieku do końca XVI wieku. Okres ten zapisał się w historii przede wszystkim jako początek wielkich podróży i odkryć geograficznych. W tym samym czasie zainicjowano także przełomowe badania nad przestrzenią kosmiczną, które wstrząsnęły podstawami światopoglądu geocentrycznego. W renesansie nastąpił także rozłam, trwający po dzień dzisiejszy w Kościele katolickim, rozkwit kultur narodowych, kształtujących wrażliwość współczesnego człowieka oraz wspaniałych osiągnięć na polu literackim, malarstwa jak i rzeźby, czy architektury. Renesans oznaczał :odrodzenie: wzorów kultury antycznej, zawartych w literaturze, sztuce i filozofii. Jednym z kluczowych haseł tej epoki stał się humanizm renesansowy- prąd umysłowy, który na pierwszym planie stawiał zainteresowanie osobą ludzką, której celem życiowym miał być prawidłowy i harmonijny rozwój.
12 4 12