1.Autobus przejechał trasę 300km, z Warszawy do Tomaszowa Lubelskiego, w ciągu 5 godz. Jaka była średnia prędkość autobusu na tej trasie?
2.Chłopcy wybrali się na wycieczkę rowerową. Jadąc po lesie, przejechali 2km w ciągu 0,5 godz. Następnie wyjechali na szosę i przejechali 13km w ciągu 1 godz. Oblicz średnią prędkość, z jaką poruszali się chłopcy na całej trasie.
3. Z miejscowości A wyjechał w stronę miasta B, odległego 0 10km, motocyklista, który poruszył się z prędkością 20km/h. W tej samej chwili z miejscowości B w stronę miejscowości A wyjechał rowerzysta z prędkością 10km/h. Oblicz w jakiej odległości od miejscowości A i po jakim czasie nastąpiło ich spotkanie.
4.Prędkość dźwięku w wodzie wynosi 1,4km/s. Jaka jest głębokość morza w miejscu, w którym płynie statek, jeżeli wysłany sygnał echosondy powrócił po 0,3 sekundy?
5.Samochód jechał po rondzie ze stała prędkością 10m/s i wykonał jedno okrążenie w ciągu 6,28 sekund. Oblicz promień ronda, po którym jechał samochód.
6.Samochód ciężarowy osiąga prędkość 72km/h w ciągu 50 sekund od momentu rozpoczęcia ruchu, a samochód osobowy do osiągnięcia tej samej prędkości potrzebuje 20 sekund.
7.Jabłko spada z drzewa z wysokości 5 metrów. Po jakim czasie uderzy na ziemię? (przyjmij przyspieszenie grawitacyjne g=10m/s2). Jaką szybkość uzyska jabłko tuż przed uderzeniem na ziemię?
8.Samochód jedzie po ulicy z prędkością 54km/h. Oblicz, jak długo będzie trwało hamowanie samochodu do chwili, gdy się zatrzyma jeżeli maksymalne opóźnienie samochodu wynosi 5m/s2.
Z góry DZIĘKUJĘ :)

1

Odpowiedzi

2010-03-27T22:45:55+01:00
1.
s=300km
t=5h
v=s/t=300km/5h=60km/h
2.
s=2km+13km=15km
t=0,5h+1h=1,5h
v=s/t=15km/1,5h=10km/h
3.
4.
v=1,4km/s
t=0,3s
v=s/t
s=v*t
s=1,4km/s*0,3s=0,42km
5.
2πr=s=v*t
2πr=6,28s*10m/s=62,8m
πr=31,4m
r=31,4m/π≈10m
6.
no i co z tego? nie ma pytania nie ma odpowiedzi xd
7.
v=g*t
t²=2h/g
t²=10m/10m/s²=1s²
t=1s
v=10m/s²*1s=10m/s
8.
vp=54km/h=15m/s
vk=0
a=5m/s²=(vp-vk)/t /t
at=vp-vk
t=(vp-vk)/a
t=15m/s:5m/s²=3s