Piotr będąc na wycieczce w górach wszedł w czasie 2 godzin na szczyt góry. Swą wędrówkę rozpoczął na wysokość 300m, a skończył na wysokości 1500 m n.p.m. Piotr waży 40 kg. Jaką pracę wykonał? Jaka była jego średnia moc?
Dane:
h1 - 300m
h2 - 1500m
m - 40kg
t - 2 godz.
Rozwiązanie:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T16:13:24+01:00
Pole grawitacyjne jest potencjale praca w nim nie zalezy od
toru a tylko od ponktow pocz i koncowgo i jest rowna roznicy potenjalow.
Dane:
h1 - 300m
h2 - 1500m
m - 40kg
t - 2 godz=72000s
Rozwiązanie:
Ep1=mgh1
Ep2=mgh2
W=Ep2-Ep1=mg(h2-h1)=40*9,81*1200=470880[J]
W=470,9[kJ]

Moc to stosunek pracy do czasu

P=W/t=470880/7200=65,4[W]

ODP
W=470,9[kJ]
P=65,4[W]


3 3 3