1.Podaj wartosciowosc metali w nastepujacych solach:
a) AlCl3
b) K2S
c) Na2So4
d) Fes
e) CuCl
f) Ag2S
g) PbCl
h) Li3Po4
i) Sn3(PO4)2

2.Wiele soli ma swoje nazwy zwyczajowe. Często sole te są stosowane w przemyśle, gospodarstwie, medycynie. Połacz odpowiednie nazwy zwyczajowe soli oznaczone cyframi z ich wzorami oznaczonymi literami:

1.Blenda cynkowa
2.Soda oczyszczona
3.Wapień,marmur,kreda
4.Sól glauberska
5. Potaż
6. Lapis
a) NaCl
b) CaCO3
c) CdS
d) AgNo3
e) Na2CO3
f)Sb2S5

3.Oblicz zawartość procentową:
a) Glinu w azotanie(V) glinu
b) Miedzi w siarczanie(VI) miedzi (II)

3

Odpowiedzi

2010-03-27T22:19:46+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a) AlCl3..........Al(III)
b) K2S............K(I)
c) Na2So4.......Na(I)
d) FeS...........Fe(II)
e) CuCl..........Cu(I)
f) Ag2S..........Ag(I)
h) Li3Po4.......Li(I)
i) Sn3(PO4)2...Sn(II)

2. Występują błędy
1.Blenda cynkowa..................ZnS
2.Soda oczyszczona...........e) Na2CO3
3.Wapień,marmur,kreda......b) CaCO3
4.Sól glauberska....................Na2SO4
5. Potaż.............................K2CO3
6. Lapis..........................d) AgNO3

3.
a) Glinu w azotanie(V) glinu
mAl(NO3)3=213u
mAl=27u
213g azotanu-----100%
27g glinu-----------x%
x=12,7% Al

b) Miedzi w siarczanie(VI) miedzi (II)
mCuSO4=160u
mCu=64u
160g siarczanu----100%
64g miedzi---------x%
x=40%
3 5 3
2010-03-27T22:21:27+01:00
1.Podaj wartosciowosc metali w nastepujacych solach:
a) AlCl3
3
b) K2S
1
c) Na2So4
1
d) FeS
2
e) CuCl
1
f) Ag2S
1
g) PbCl
1
h) Li3Po4
1
i) Sn3(PO4)2
2

2.Wiele soli ma swoje nazwy zwyczajowe. Często sole te są stosowane w przemyśle, gospodarstwie, medycynie. Połacz odpowiednie nazwy zwyczajowe soli oznaczone cyframi z ich wzorami oznaczonymi literami:

1.Blenda cynkowa - ZnS
2.Soda oczyszczona - NaHCO3
3.Wapień,marmur,kreda - CaCO3
4.Sól glauberska - Na2SO4
5. Potaż - K2CO3
6. Lapis - AgNO3

3.Oblicz zawartość procentową:
a) Glinu w azotanie(V) glinu - Al(NO3)3
M = 27 + 3(14 + 3*16) = 213

27/213 * 100% = 12,68%

b) Miedzi w siarczanie(VI) miedzi (II) - CuSO4
M = 63,5 + 32 + 4*16 = 159,5

63,5/159,5 * 100% = 39,81%
1 5 1
2010-03-27T22:26:38+01:00
1
a.3
b.2
c.1
d.2
e.2
f.1
g.1
h.1
i.2.
2
1-
2-e
3-b
4-
5-
6-d
dziwne to zadanie jest O_o
3.
a. AlNO3
M= 89 g/mol
M Al= 27g/mol
89-100%
27-x%
x=30,33%
b. CuSO4
M= 160g/mol
M Cu= 64g/mol
64-x%
160-100%
x=40%
2 3 2