Odpowiedzi

2010-03-27T22:19:32+01:00
Obecnie energetyka alternatywna w Polsce wykorzystuje siłę wiatru, wody geotermiczne, energię słoneczną oraz energię biomasy i odpadów. W przypadku tych ostatnich nowością jest instalowanie zespołów prądotwórczych i kotłów grzewczych przy wysypiskach śmieci i oczyszczalniach ścieków. Z reguły elektrownie wykorzystujące źródła alternatywne mają niewielką moc, z tego powodu zaopatrują w energię małe zakłady przemysłowe lub miejscową ludność. Często nawet nie są włączone do krajowego systemu energetycznego. Nowe prawo energetyczne zakłada jednak, że w 2010 r. 7,5% zużywanej w kraju energii pochodzić będzie ze źródeł alternatywnych.
10 3 10