Zad1. Pod wpływem składników powietrza może powstawać na powierzchni metali warstwa ich tlenków, wodorotlenków, a także węglanów. Wskazuje to,że składnikami powietrza działajacymi na metale są:
A.azot, dwutlenek węgla i prara wodna
B. argon, tlen i para wodna
C. tlen, para wodna i dwutlenek węgla
D. argon, tlen i dwutlenek węgla

Zad2.
Pod wpływem światła słonecznego w roślinach zachodzi proces fotosyntezy, polegający na przemianie dwutlenku węgla i wody na cukier i tlen. Organizmy zwierzęce, jak również rośliny, choć w dużo mniejszym stopniu, w procesie utleniania biologicznego pobierają tlen z atmosfery i wydzielają dwutlenek węgla. Oceń poniższe stwierdzenia, wpisując obok prawda lub fałsz
1.Tlen jest substratem reakcji fotosyntezy ...........
2. Dwutlenek węgla jest produktem reakcji fotosyntezy ...........
3. Tlen jest substratem utleniania biologicznego ...........
zad3
Dwutlenek węgla jest produktem wielu reakcji chemicznych. Uczeń stwierdził, że powstaje on w wyniku następujących procesow:
A.rozkładu wapienia
B.fotosyntezy
C.oddychania ludzi
D. spalania węgla
W którym przypadku uczenie nie ma racji...?
zad4.
Tlenki zanieczyszczające powietrze mogą powstać w wyniku
1.spalania "zasiarczonego węgla"
2.syntezy dwóch głuwnych składników powietrza, towarzyszącej spalaniu paliwa w silnikach samochodowych.
3.niecałkowitego spalania koksu. Podaj nazwy tych tlenków.
1..........
2..........
3..........
zad5
Gospodarka prowadzona przez człowika wpływa na ilość naturalnych składników powiatrza.Uzupałnij następujące zdania:
1.Zmniejszenie obszarów leśnych wpływa na zmniejszenie zawartowsci .......................... w powietrzu.
2.Spalanie dużych ilości paliw zwiększa ilość............................... w powietrzu.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T03:33:20+02:00
1c
2. 1f 2f 3p
3.b
4.1SO₂ 2CO₂ 3czad CO
5.1Tlenu, 2tlenku wegla (IV)