Odpowiedzi

2010-03-27T22:49:34+01:00
ROK:
I Wojna Światowa rozpoczęła się w latach 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną.
FRONT ZACHODNI:
Armie Niemieckie docierają do Francji nad rzekę Marnę. W październiku 1914 sztabowcy niemieccy opracowali plan odcięcia Francji od Anglii przez zdobycie Flandrii. . Działania militarne zaczęły przybierać charakter wojny pozycyjnej. Niepowodzeniem zakończyła się również niemiecka próba zdobycia Verdun. Alianci przeprowadzają w czerwcu 1916 ofensywę nad Sommą. Po przejęciu inicjatywy przez aliantów wojska austro-węgierskie znalazły się w rozsypce, a rewolucja listopadowa w Niemczech 1918 zmusiła dowództwo niemieckie do zaprzestania działań zbrojnych i podpisanie rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918.

-6-10 września 1914 bitwa nad rzeką Marną
-21 luty wrzesień 1916 bitwa pod Verdun
-31 stycznia 1917wojna podmorska
-8 sierpień 1918 "czarny dzień" armii niemieckiej
FRONT WSCHODNI:
Rosyjskie uderzenie w kierunku na Prusy Wschodnie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W roku następnym połączona ofensywa armii niemieckiej i austro-węgierskiej, rozpoczęta przełomem gorlickim, ustanowiła linię frontu od Zatoki Ryskiej przez Pińsk po Tarnopol. W czerwcu 1916 ruszyło wielkie natarcie rosyjskie , które po początkowych sukcesach zostało powstrzymane. Przegrupowanie armii rosyjskiej, spowodowane rewolucją lutową i rewolucją październikową, zmusiło Rosję do podpisania zawieszenia broni w Brześciu Litewskim , a w konsekwencji pokoju brzeskiego .

-26-31 sierpień 1914 bitwa pod Tannenbergiem.
-3 marca 1918 pokój brzeski.

INNE WAŻNE WYDARZENIA:
-Ukształtowanie się dwóch bloków militarnych: Trójprzymierze i Trójporozumienie.
-Konflikty międzynarodowe przed wybuchem wojny:
(1911 - kryzys marokański)
(1912-1913 - pierwsza wojna bałkańska)
(1913 - druga wojna bałkańska)
- orientacja pro-austriacka
- orientacja prorosyjska
- orientacja lewicowa
- 5 listopada 1916 roku Akt 5 listopada
- 8 styczeń 1918 orędzie prezydenta T. Wilsona
- 29 sierpień 1918 -Rząd Rosji Radzieckiej anulowała traktaty rozbioroweSuper to rozwiązałaś
2 2 2
2010-03-27T22:51:33+01:00
ROK:
I Wojna Światowa rozpoczęła się w latach 1914-1918, do 1939 zwana wielką wojną.
FRONT ZACHODNI:
Armie Niemieckie docierają do Francji nad rzekę Marnę. W październiku 1914 sztabowcy niemieccy opracowali plan odcięcia Francji od Anglii przez zdobycie Flandrii. . Działania militarne zaczęły przybierać charakter wojny pozycyjnej. Niepowodzeniem zakończyła się również niemiecka próba zdobycia Verdun. Alianci przeprowadzają w czerwcu 1916 ofensywę nad Sommą. Po przejęciu inicjatywy przez aliantów wojska austro-węgierskie znalazły się w rozsypce, a rewolucja listopadowa w Niemczech 1918 zmusiła dowództwo niemieckie do zaprzestania działań zbrojnych i podpisanie rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918.

-6-10 września 1914 bitwa nad rzeką Marną
-21 luty wrzesień 1916 bitwa pod Verdun
-31 stycznia 1917wojna podmorska
-8 sierpień 1918 "czarny dzień" armii niemieckiej
FRONT WSCHODNI:
Rosyjskie uderzenie w kierunku na Prusy Wschodnie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. W roku następnym połączona ofensywa armii niemieckiej i austro-węgierskiej, rozpoczęta przełomem gorlickim, ustanowiła linię frontu od Zatoki Ryskiej przez Pińsk po Tarnopol. W czerwcu 1916 ruszyło wielkie natarcie rosyjskie , które po początkowych sukcesach zostało powstrzymane. Przegrupowanie armii rosyjskiej, spowodowane rewolucją lutową i rewolucją październikową, zmusiło Rosję do podpisania zawieszenia broni w Brześciu Litewskim , a w konsekwencji pokoju brzeskiego .

-26-31 sierpień 1914 bitwa pod Tannenbergiem.
-3 marca 1918 pokój brzeski.

INNE WAŻNE WYDARZENIA:
-Ukształtowanie się dwóch bloków militarnych: Trójprzymierze i Trójporozumienie.
-Konflikty międzynarodowe przed wybuchem wojny:
(1911 - kryzys marokański)
(1912-1913 - pierwsza wojna bałkańska)
(1913 - druga wojna bałkańska)
- orientacja proaustriacka
- orientacja prorosyjska
- orientacja lewicowa
- 5 listopada 1916 roku Akt 5 listopada
- 8 styczeń 1918 orędzie prezydenta T. Wilsona
- 29 sierpień 1918 -Rząd Rosji Radzieckiej anulowała traktaty rozbiorowe
2 5 2