Odpowiedzi

2010-03-27T23:11:27+01:00
T: Budowa układu nerwowego obwodowego.
1. Układ nerwowy obwodowy składa się z nerwów doprowadzających informacje do centralnego układu: odprowadzający informacje z centralnego układu.
Wyróżniamy nerwy: czuciowe, ruchowe i mieszane. W organizmie człowieka występuje 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych.

2. Podstawową jednostką funkcjonalną w układzie nerwowym jest łuk odruchowy.
3. Odruchy dzieli na proste np. oparzymy się w rękę no ją cofamy : złożone np. oparzymy się w prawą rękę to cofamy całe ciało.
4. Według Pawłowa odruchy dzieli na:
a) Bezwarunkowe (wrodzone) związane są z rdzeniem kręgowym i częściami podkorowymi mózgu np. wydzielenie śliny podczas jedzenia
b) Warunkowe (nabyte), związane z rolą mózgowia np. wydzielenie śliny na myśl o jedzeniu

Bezwarunkowe: wydzielanie śliny w czasie jedzenia, kichanie w odpowiedzi na położenie błony śluzowej nosa

T: Autonomiczne układ nerwowy.
1. Układ nerwowy autonomiczny steruje czynnościami życiowymi, które zachodzą niezależnie od naszej woli i świadomość np. praca serca, wydzielanie hormonów przez gruczoły
2. Składa się on z przeciwstawnie działających części współczulnej: przy współczulnej, przy współczulnej (gdy jedna przyśpiesza, to druga zwalnia.
2010-03-27T23:16:28+01:00
Lekcja
Temat: Budowa układu nerwowego obwodowego.

1. Układ nerwowy obwodowy składa się z nerwów odprowadzających informacje do cennego układu i odprowadzający z cennego układu .
Wyróżniamy nerwy czuciowe , ruchowe i mieszane . W organiźmie człowieka
występuje 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych.

2. Podstawową jednostką funkcjonalną w układzie nerwowym jest łuk odruchowy .

TEGO RYSUNKU NIE PRZERYSUJE BO NIE MA JAK ;)

3.Odruhy dzielimy na proste np. oparzymy się w ręke to ją machamy i załatwione np. oparzymy się w prawą ręke euszamy całe ciało.

4.Według czegoś tam doczytac się nie moge odruchy dzielimy na :

a) bez warunkowe (wrodzone) związane z rdzeniem kręgowym i częściami podkarkowymi mózgu np. wydzielanie śliny podczas jedzenia .

b) warunkowe (nabyte) związane z korą mózgową na wydzielanie śliny na mys o jedzeniu

bezwarunkowe : wydzielanie sliny w czasie jedzenia , kichanie w odpowiedzi na posrażnione błony sluzowej nosa .

warunkowce : whodząc do pokoju ciemnego zapalamy światło gdy zadzwoni dzwonek wychodzimy z klasy , myslimy o cytrynie to robimy kwaśną mine , gdy kichamy to zamykamy oczy .

Lekcja
Temat: Autonomiczny układ nerwowy .

1.Układ nerwowy autonomiczny steruje czunnościami życiowymi ,
które zachodzą niezależnie od naszej woli i świadomości np.
praca serca , oddychanie , trawienie , wydzilanie hrmonów przez gruczoły.

2. Składa sie on z przeciw automatycznie działajacych cześci copółczulne i przy rozpółczulnej (gdy jedna przyśpiesza , to druga zwalnia)