Wskaż fałszywe zdania. Przeredaguj je tak, aby zawierały prawdziwe informacje:
a) Rząd aby skutecznie sprawować władzę wykonawczą, musi mieć poparcie prezydenta.
b) Koalicje rządowe to porozumienia kilku partii o podobnych programach.
c)Opozycja parlamentarna popiera działania rządu.
d) Rada Ministrów odpowiada za swoją działalność przed Trybunałem Konstytucyjnym
e) Po wyborach parlamentarnych oficjalnego kandydata na premiera wyznacza sejm.
f) Nowo powołany premier przedstawia sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie mu poparcia.

2

Odpowiedzi

2010-03-27T22:46:41+01:00
C) Opozycja parlamentarna krytykuje działania rządu.
2010-03-27T23:35:04+01:00
A) Rząd aby skutecznie sprawować władzę wykonawczą, musi mieć poparcie sejmu.
b) Koalicje rządowe to porozumienia kilku partii w celu powołania wspólnego rządu.
d) Rada Ministrów odpowiada za swoją działalność przed sejmem.
e) Po wyborach parlamentarnych oficjalnego kandydata na premiera wyznacza prezydent.