1 jakie pole ma trójkąt o poctawie 6 cm, jeżeli wysokość opuszczona na tą podstawe ma 2 cm a)12 cm , b)6 cm, c) 8cm d)4cm
2.pan Maciej jest właściciele działki rekreacyjnej o powierzchni 6,3 ara działka pana Jakuba ma kształt prostokąta o wymiarach 23mx28m.który z panów ma większą działkę
3.oblicz pole kwadratu o obwodzie 14 dm
4. wysokość równoległoboku są równe 4 cm i 5 cm. Dłuższą wysokość jest opuszczona na bok długości 12 cm.jaką długość ma brugi bok równoległoboku

2

Odpowiedzi

2010-03-27T22:49:40+01:00
1]pole Δ=½a h
a=6cm
h=2cm
p=½×6×2=6cm²

h=12cm
p=½×6×12=36cm²

h=6cm
p=½×6²=18cm²

h=8cm
p=½×6×8=24cm²

h=4cm
p=½×6×4=12cm²
2]
23×28=644m²=6,44 ary
wieksza jest działka jakuba
3]
4a=14dm
a=14:4
a=3,5dm
pole=a²=3,5²=12,25dm²
4]
p=ah=5×12=60cm²
60=bh
60=4b
b=60;4
b=15cm= drugi bok
3 2 3
2010-03-27T22:50:35+01:00
1.
1/2 6cm*2cm=6cm(2) - odp b)

2.
1a=100m(2)
P1=6,3a=630m(2)
P2=23m*28m = 644m(2)
630<644 => P1<P2
Pan Jakub ma większą działkę

3.oblicz pole kwadratu o obwodzie 14 dm
14dm=140cm
Obw=140cm,
bok = 140cm/4=35 [cm]
P=35cm*35cm=1225cm(2)

4. wysokość równoległoboku są równe 4 cm i 5 cm. Dłuższą wysokość jest opuszczona na bok długości 12 cm.jaką długość ma brugi bok równoległoboku
a=12cm
h1=5cm
b=?
h2=4cm

P=a*h1=b*h2
b=P/h2

P=12cm*5cm=60cm(2)
b=60cm(2):4cm=15cm
2 3 2