Odpowiedzi

2009-10-30T15:41:48+01:00
Reakcja:
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Interesuje nas w tej reakcji tylko cynk i wodór.
Policzymy, ile moli cynku stanowi 20 g (Masa molowa cynku wynosi 65 g)

1 mol cynku -----------------------------------65 g
x (moli cynku)--------------------------------20 g

Po przemnożeniu "na krzyż" mamy: x ≈ 0,31 mola

Widzimy, że w reakcji 1 mola cynku wydziela się 1 mol wodoru. Policzymy, ile moli wodoru wydzieli się w reakcji 0,31 mola cynku:

1 mol cynku------------------------------------1 mol wodoru
0,31 mola cynku------------------------------x (moli wodoru)

x = 0,31 mola wodoru

Wiedząc, że w warunkach normalnych mol każdego gazu przyjmuje objętość 22,4 dm3, policzymy jaką objętość zajmie 0,31 mola wodoru:

1 mol wodoru--------------------------------22,4 dm3 wodoru
0,31 mola wodoru----------------------------x (dm3 wodoru)

x = 6,94 dm 3 wodoru

Pozdro))