Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-30T15:40:00+01:00
Chrystus do nich rzekł: "Pokój wam!"
2009-10-30T15:40:25+01:00
Ewangelia opowiada nam o dwóch objawieniach Pana Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Oba miały miejsce w Wieczerniku. Pierwsze odbyło się „wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia”, czyli w dzień zmartwychwstania, kiedy Chrystus pozdrowił apostołów słowami: „Pokój wam” i przekazał im Ducha Świętego (por. J 20,19). Drugie zaś miało miejsce „po ośmiu dniach” (por. J 20,26), kiedy św. Tomasz wyznał swą wiarę w Zmartwychwstałego słowami: „Pan mój i Bóg mój!” (por. J 20,28).