Firma Mikros produkuje zabawki, które sprzedaje w cenie jednostkowej 45zł Poziom kosztów stałych dla firmy wynosi 35.000zł natomiast koszt zmienny jednostkowy wynosi 10zł oblicz ile wynosi zysk(strata) przy sprzedaży a) 500szt. b)2000 szt. c)15.000 szt d) jaki jest próg rentowności tzn ile firma musi sprzedać zabawek by przychody ze sprzedaży pokryły w całości koszty

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • MyQ
  • Początkujący
2010-03-30T01:01:57+02:00
A)
Cena zabawek: 45zł * 500szt = 22 500zł
Kjz = 10zł * 500szt = 5000zł
z\s 22 500zł - (35 000zł + 5000zł) = -17 500zł (strata)
b)
Cena zabawek: 45zł * 2000szt = 90 000zł
Kjz = 10zł * 2000szt = 20 000
z\s 90 000zł - ( 35 000zł + 20 000zł) = 35 000 zł (zysk)
c)
Cena zabawek: 45zł * 15 000szt = 675 000zł
Kjz = 10zł * 15 000szt = 150 000zł
z\s 675 00zł - (35 000zł + 150 000zł) = 490 000 zł (zysk)
d) firma żeby pokryż całkowity koszt produkcji musi sprzedać 1000szt zabawek.
Cena zabawek: 45zł * 1000szt = 45 000zł
kjz = 10zł * 1000szt = 10 000zł
z\s = 45 000zł - (35 000zł +10 000zł) = 0 (zysk/strata)