Odpowiedzi

2010-03-27T23:35:04+01:00
C - ciepło właściwe wody
tk - temperatura końcowa = ?

1.
m₁ = 200g = 0,2kg
t₁ = 20 st. C

2.
m₂ = 0,6kg
t₂ = 100 st. C

Teraz wyznaczasz bilans cieplny.

c*m₁*(tk-t₁) = c*m₂*(t₂-tk) / :c
m₁*(tk-t₁) = m₂*(t₂-tk)
m₁tk-m₁t₁ = m₂t₂-m₂tk
m₁tk+m₂tk = m₂t₂+m₁t₁
tk(m₁+m₂) = m₂t₂+m₁t₁
tk = (m₂t₂+m₁t₁) : (m₁+m₂)

tk = (0,6*100+0,2*20) : (0,2+0,6)
tk = 64 : 0,8
tk = 80 st. C
1 5 1