Podaj skład roztworu w ułamkach molowych, który zawiera 2 części (CH₃)₂CO, 2 części C₂H₅OH i jedną część CCl₄.

Założenie to 100g, ma wyjść 0,515, 0,408 i 0,077 ale nie mam pojęcia jak zrobić obliczenia . Sama robiłam i źle wyszło ;/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T03:46:00+02:00
Początkowo zadanie wydało mi się blednie rozwiązane jednak po chwili namysłu i łyku natchnienia olśniło mnie a jest 3.30 :P
otóż:
masz zadane 100g mieszaniny, w treści podane jest, ze składa się ona z 3 składników zmieszanych w stosunku 2 (aceton): 2 (etanol) : 1 (tertachlormetan)
stad wynika jednoznacznie że masz następujące masy substancji:
40g acetonu
40g etanolu
20g tetrachlorometanu
masy molowe substancji to :
aceton - 58 g/mol
etanol - 46g/mol
tetrachlormetan - 154g/mol
teraz należy zamienić masy na liczbę moli substancji- dzieląc masę substancji w roztworze przez masę molową składnika:

40[g]/58[g/mol]=0,6897mol (aceton);
40[g]/46g/mol]=0,8696mol (etanol);
20[g]/154[g/mol]=0,1299mol (tetrachlorometan);

z definicji ułamka molowego wynika, że jest to stosunek ilości moli danej substancji do sumy liczby moli wszystkich substancji obecnych w roztworze

suma=0,6897+0,8696+0,1299=1,6892mol

stąd:
x(aceton)=0,6897/1,6892=0,408
x(etanol)=0,8696/1,6892=0,515
x(tetrachlorometan)=0,1299=0,077

x oznacza ułamek molowy (nie ma jednostki)
:]
1 5 1