Odpowiedzi

2010-03-27T23:49:27+01:00
R=6cm
pole=4πr²=4π×6²=144πcm²

r=2cm
pole=4π×2²=16πcm²

144π:16π=9
pole jest 9 razy wieksze
2010-03-27T23:54:39+01:00
P₁=4*π*r₁²=4*6²*π=144π

P₂=4*π*r₂²=4*2²*π=16π

P₁:P₂ = 144π : 16π = 9

Pole pierwszej kuli jest 9 razy większe od pola drugiej kuli.

Jeszcze bardziej upraszczając piszemy od razu:

P₁:P₂ = 4*π*r₁² : 4*π*r₂²

co się nam upraszcza tylko do:

P₁:P₂ = r₁² : r₂²
P₁:P₂ = 6² : 2² = 36 : 4 = 9
1 5 1