Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T00:14:18+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) maślan etylu
C₃H₇COOC₂H₅ + H₂O----->C₃H₇COOH + C₂H₅OH

b) octan butylu
CH₃COOC₄H₉ + H₂O----->CH₃COOH + C₄H₉OH

c) octan etylu
CH₃COOC₂H₅ + H₂O----->CH₃COOH + C₂H₅OH

d) mrówczan propylu
HCOOC₃H₇ + H₂O----->HCOOH + C₃H₇OH
11 4 11