Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T06:48:32+02:00
Cholesterol – organiczny związek chemiczny, lipid z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi[5]. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach. Jest także prekursorem licznych ważnych steroidów takich jak kwasy żółciowe czy hormony steroidowe.

Potocznie cholesterolem nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol.

Stanowi on substrat do syntezy wielu ważnych biologicznie czynnych steroidowych cząsteczek:

* hormony płciowe,
* kortykosterydy,
* witamina D3 i jej metabolity,
* kwasy żółciowe.

W organizmie człowieka cholesterol występuje w tkankach i w osoczu krwi w postaci wolnej oraz w postaci zestryfikowanej długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi. Ogólna ilość cholesterolu w organizmie przeciętnego człowieka jest oceniana na 150–200 g, a wg innego źródła na jedynie 140g, czyli 363 mmol[6].

Przestarzała nazwa cholesterolu to cholesteryna.