1.Masa cząsteczkowa pewnego alkenu wynosi 70 u.
a)podaj jego nazwę oraz wzór sumaryczny.
b)oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze.
2.Masa cząsteczkowe pewnego alkinu wynosi 82 u.
a)podaj jego nazwę oraz wzór sumaryczny.
b)oblicz w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze.

3.Oblicz skład procentowy (% masowy) następujących związków chemicznych
a) alkenu o 4 atomach węgla w cząsteczce
b)alkinu o 6 atomach wodoru w cząsteczce.

4.acetylen i chlorowodór reagują ze sobą tworząc związek chemiczny A,który ulega reakcji polimeryzacji,tworząc związek B.Napisz równania reakcji prowadzące do otrzymania związków A i B.W związku B zaznacz monomer i polimer.


POMÓRZCIE!! :)

1

Odpowiedzi

2009-10-30T16:12:36+01:00
1 a) 12n+ 2n=70
14n=70
n=5
penten
C5H10
b)
H\C= 10\60= 1\6
2.
a)12n+ 2n-2=82
14n= 84
n= 6
heksyn
C6H10
b) H\C= 10\ 72= 5/36
3.
a) C4H8
%c=48\56*100%= 85,71%
%H= 14,29%
b) C4H6
%C= 48\ 54*100%= 88,88%
%H= 11,12%
1 5 1