Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T08:34:32+02:00
Atom – najmniejszy składnik materii, któremu można przypisać właściwości chemiczne.

Atomistyczną teorię budowy materii sformułował w roku 1808 John Dalton.

Bhagawatapurana – Śrimad – Bhagavatam[3]: Podstawowa cząsteczka materialnej manifestacji, która jest niepodzielna i nieuformowana

Niepodzielna kulka – Demokryt głosił, że istnieją twory, które nazwał atomami i które są niepodzielnymi sztywnymi i pozbawionymi struktury wewnętrznej kulkami

Model rodzynkowy (Thomsona) – po odkryciu elektronów narodziła się koncepcja atomu jako kuli ładunku dodatniego, w której rozmieszczone są mniejsze kulki ładunku ujemnego (elektrony), tak jak rodzynki w cieście

Model jądrowy, zwany też planetarnym (model Rutheforda) – większość masy i całkowity ładunek dodatni skupiony jest w małej przestrzeni w centrum atomu zwanej jądrem, elektrony krążą wokół jądra

Model atomu Bohra – elektrony poruszają się wokół jądra tylko po określonych orbitach; model ten wyjaśnia jak ruch elektronów wokół jądra i widmo promieniowania pierwiastków, ale nie potrafi podać przyczyny dla tego ruchu (postulatu Bohra)

Model kwantowy (ruchu elektronów wokół jądra) – mechanika kwantowa wyjaśnia, dlaczego elektrony przyjmują określone energie

Kolejne modele wyjaśniają budowę jądra atomowego i jego wpływ na własności atomu – szczegóły patrz jądro atomowe na gruncie mechaniki klasycznej a następnie kwantowej.


DZASZ NAJ ?!