Proszę odpowiedzieć na pytania:
1. Wymień gromady kręgowców zaliczanych do owodniowców.
2. Dokonaj podziału gromady ptaków.
3. Wymień jaszczurki i żółwie (max po 3 przykłady).
4. Kiedy powstały gady kopalne.
5. Wymień cechy ptasie praptaków.
6. Wymień 3 najważniejsze cechy zwierząt lądowych.
7. Scharakteryzuj i podaj 4 przykłady zagniazdowników.
8. Wymień typy ekologiczne ssaków i podaj 4 przykłady.
9. Dokonaj Podziału ssaków podaj po 2 przykłady.
10. Gdzie żyje dżdżownica.
11. Wymień 6 pierścienic.
12. Wymień części ciała pająków.
13. Ile par odnóży mają owady.
14. Czym pokryte jest ciało owadów.
15. Dokonaj podziały pajęczaków.


Za wszystkie odpowiedzi daję ,, Najlepsze Zadanie". Proszę o odpowiedzi krótkie i na temat, a nie że jedno zadanie na 20 linijek :\. Dałbym więcej punktów gdy bym miał.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T09:31:19+02:00

1. Wymień gromady kręgowców zaliczanych do owodniowców.
-gady;
-ptaki;
-ssaki;
2. Dokonaj podziału gromady ptaków.
gromada dzieli się na:
-praptaki;
-Enantiornithes;
-Neornithes;
Należy wspomnąć, że dwie pierwsze podgromady już są wymarłe.
3. Wymień jaszczurki i żółwie (max po 3 przykłady).

Jaszczórki:
-waran;
-jaszczurka zwinka;
-iguana;

Żółwie:

- żółw błotny;

- żółw zielony;

- żółw dwupazurzasty;

4. Kiedy powstały gady kopalne.
Gady kopalne powstały w powstały w mezozoiku.
5. Wymień cechy ptasie praptaków.
- obecność piór;
-stałocieplność;
-obojczyki zrośnięte w widełki;
-przeciwstawny palec stopy;
6. Wymień 3 najważniejsze cechy zwierząt lądowych.
-ich zarodki wykształcają wody płodowe (rozwijać się mogą na lądzie);
-oddychają tlenem atmosferycznym;
-nie tracą wody przez skórę;
7. Scharakteryzuj i podaj 4 przykłady zagniazdowników.
-kaczka po wykluciu jest zdolna do samodzielnego życia tzw. może pływać i chodzić ale nie latać;
-łabędź potrafi już po wykluciu sam się odżywiać;
-gęsi potrafią po wykluciu pływać, odżywiać i chodzić;
-kura potrafi się po wykluciu odżywiać i chodzić;
Należy wspomnąć, że te ptaki nie przebywają w gnieździe po wykluciu.
8. Wymień typy ekologiczne ssaków i podaj 4 przykłady.

- wodne: delfin, kaszalot, orka i narwal;

- naziemne: lew, gazela Thomsona, słoń i pies;

- żyjące pod ziemią: kret, ślepiec, borsuk;

- latające: rybak nocny, gacek biały, podkowiec mały i nocek orzęsiony;

- nadrzewne: koala, leniwiec, wiewiórka i opos;

9. Dokonaj Podziału ssaków podaj po 2 przykłady.
podgromada dzieli się na:
-prassaki np. dziobak i kolczatka;
-ssaki właściwe np. pies i kot;
10. Gdzie żyje dżdżownica.
Dżdżownica żyje w glebie, czyli litosferze.
11. Wymień 6 pierścienic.
-pijawka lekarska;
-pijawka rybia;
-pijawka końska;
-dżdżownica;
-rureczniki;
-wazonkowce;
12. Wymień części ciała pająków.
-głowotułów;
-odwłok
-odnóża (4 paru);
13. Ile par odnóży mają owady.
Owady mają trzy pary odnóży.
14. Czym pokryte jest ciało owadów.
Ciało owadów jest pokryte chitynowym oskórkiem.
15. Dokonaj podziały pajęczaków.
Rzędy dzielą się na:
-skorpiony;
-biczykoodwłokowce;
-rozłupnogłowce;
-tępoodwłokowce;
-głaszczkochody;
-pająk;
-solfugi;
-kosarze;
-roztocze;

9 4 9