Odpowiedzi

2010-03-28T09:20:31+02:00
Cele operacyjne :
Uczeń: redaguje zaproszenie ustne i pisemne , dostosowuje formy zaproszenia do osoby adresata, poprawnie zapisuje zwroty używane w zaproszeniu, potrafi wskazać najważniejsze elementy zaproszenia, mówi poprawnie pod względem językowym;

Metody: praktyczna-ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, drama;

Formy pracy: indywidualna i zbiorowa;

Materiał nauczania: zeszyt ćwiczeń, wzorcowe zaproszenie;

Pomoce dydaktyczne: kartki z poleceniem, wzór zaproszenia;

Tok lekcji:
1.Czynności wstępne.

2. Zapoznanie uczniów z celem lekcji.( Dziś na lekcji będziemy rozmawiać o zaproszeniu i o tym ,co powinno ono zawierać)

3. Uczniowie mówią z jakiej okazji zaprasza się gości ( np. na urodziny, imieniny, wesela, koncert, uroczystość I komunii świętej)

4. Ustalenie , jakie informacje powinno zawierać zaproszenie?
( uczniowie podają przykładowe informacje , które następnie zostają uporządkowane )

5. Zapisanie tematu lekcji oraz wiadomości o zaproszeniu.
Przykładowa notatka
Zaproszenie zawiera :
- kto kogo zaprasza ,
- na jaką uroczystość,
- kiedy( data, godzina),
- gdzie.

6. Rozdanie uczniom przykładowego zaproszenia.
Zaproszenie
Klasa IV a uprzejmie zaprasza Szanownego Pana Dyrektora na uroczyste otwarcie wystawy zdjęć z wycieczki do Gdańska i prac plastycznych inspirowanych tą wycieczką.
Uroczystość odbędzie się 2 grudnia 2005r. O godzinie 10.30 w sali 34 .
Obecność Pana Dyrektora będzie dla nas zaszczytem.

7. Wyszukanie z zaproszenia następujących informacji:
kto zaprasza, kogo zaproszono, nazwa imprezy, miejsce imprezy, termin imprezy, zwroty grzecznościowe.

8. Zabawa w parach , uczniowie losują polecenia a następnie wcielają się w rolę nauczyciela, dyrektora szkoły, rodzica, babci, ucznia, wychowawcy. Uczniowie przygotowują ustne prezentacje.
Polecenia:
a)Jesteś wychowawcą klasy, w imieniu uczniów klasy IV a masz zaprosić dyrektora szkoły na szkolne przedstawienie z okazji świąt Bożego Narodzenia.
b) Jesteś Jankiem- kończysz 10 lat i chcesz zaprosić swojego kolegę na przyjęcie urodzinowe.
c)Jesteś rodzicem i zapraszasz kogoś z rodziny na uroczystość I komunii świętej.
d)Jesteś babcią , która zaprasza cię na imieniny.
e) Jesteś uczniem, który zaprasza rodziców na klasowe jasełka.

9. Prezentacja zaproszeń, zwrócenie uwagi na poprawność językową oraz na dostosowanie form językowych w zależności od adresata.

10. Podsumowanie zajęć


może być?
2010-03-28T09:21:22+02:00
Zaproszenie
Przewodniczący klasy 1A serdecznie zaprasza p.Annę
Kowalską na spektakl pt."Pani Twardowska". Przedstawienie
odbędzie się w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Warszawie przy
ul.Klonowej 15 o godz. 17:30
Z poważaniem
Jan Kowalski
1 5 1
2010-03-28T09:28:23+02:00
Masz w zalaczniu taki maly projekcic.

Pozdrawiam
2 5 2