I. Przetłumacz zdania.
1. Jest piętnaście po czwartej.
2. Czy mieszkacie w Polsce?
3. O której wracasz do domu?
4. Potrzebuję komputera.

II. Popraw zdania.
1. She's got problem.
2. We has supper at eight o' clock.
3. How does you go to school?
4. I get home at past quarter seven.
5. Tony lives in big house.
6. They doesn' t like cats.
7. 'Do you eat kangaroos?' 'Yes, I am."
8. It take five minute to walk home.
9. Maths are my favourite subjects.

III. Wybierz wyraz niepasujący do pozostałych
1. pet, house, bungalow, flat

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T09:27:23+02:00
1. It's quarter to six.
2. Do you live in Poland?
3. What time do you get home?
4. I need a computer.


1. She's got a problem.
2.
3. How do you go to school?
4. quarter past seven?
5. in a big house
6. They don't like....
7. yes, I do
8. it takes....
9. maths is my.......

pet
1 1 1