Przetłumacz na polski NIE WOLNO korzystać ze słowników elektrycznych(internetowych)
Today the Londoners are at the Globe Theater with their drama teacher , Mr Grant . The Globe Theatre opened in London in 1997.
It's a wooden building and a lot of the audience stand in the open air around the stage . It's a copy of William Shakespere 's Globe Theatre.Shakespere wrote his plays for the Globe ,and he acted in some of them too. The orginal theatre burnt down over four hundred years ago.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T09:38:27+02:00
Londyńczycy są dziś w Globe Theater z nauczycielką, panie Grant. Globe Theatre w Londynie otwarto w 1997 roku.
Jest to drewniany budynek i jest tam dużo widzów na stoisku na świeżym powietrzu pod sceną. Kopią William Shakespere jest Globe Theatre. Shakespere napisał jego sztuki na świecie, a on działał w niektórych z nich. Oryginalny teatr spłonął ponad czterysta lat temu.
2 2 2
2010-03-28T09:40:14+02:00
Londyńczycy są dziś w Globe Theater z nauczycielką, panie Grant. Globe Theatre w Londynie otwarto w 1997 roku. Jest to obiekt drewniany i dużo widzów stoiska na świeżym powietrzu po scenie. Jest to kopia William Shakespere jest Globe Theatre.Shakespere napisał jego sztuki na świecie, a on działał w niektórych z nich też. Oryginalny teatr spłonął ponad czterysta lat temu.
3 2 3
  • Użytkownik Zadane
2010-03-28T09:41:30+02:00
Londyńczycy są dziś w Globalnym Teatrze z nauczycielką, panie Grant. Globalny Teatr w Londynie otwarto w 1997 roku.
Jest to drewniany budynek i dużo widzów stoiska na świeżym powietrzu po scenie. Jest to kopia Williama Szekspira w Globalnym Teatrze.Szekspir napisał jego sztuki na świecie, a on działał w niektórych z nich też. Oryginalny teatr spłonął ponad czterysta lat temu.

I nie ściągałam ze słowniczków tylko robiłam sama !!! ..
4 2 4