Odpowiedzi

2010-03-28T10:10:54+02:00
Słownik języka polskiego definiuje słowo "rodzina" jako 'grupę społeczną, związek wzajemnego uczucia, współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych relacji i interakcji'. Według mnie rodzina ogrywa bardzo dużą rolę w rozwoju młodego człowieka. W poniższych argumentach postaram się to udowodnić.
Rodzice są pierwszymi osobami, które dziecko spotyka przychodząc na świat. To oni właśnie uczą go wszystkiego. Wpajają wszystkie zasady, których ich wcześniej nauczono. Przekazują nam te doświadczenia, które oni sami zdobyli podczas swojego życia.
Rodzina pomaga młodemu człowiekowi rozwiązywać problemy. To właśnie do najbliższych możemy się zwrócić gdy nie możemy sobie z czymś poradzić. Rodzina zawsze nam pomoże. Będzie starała się znaleźć najlepsze rozwiązanie danego problemu.
Rodzice pomagają swoim dzieciom odróżniać dobro od zła, uczą ich tego. Dzięki temu młody człowiek wie, co może robić a czego nie powinien. Rodzina stara się, aby wychować go na 'dobrego człowieka'.
Uważam że rodzina odgrywa bardzo dużą rolę w życiu każdego człowieka a zwłaszcza młodego. Dlatego powinniśmy ją szanować i docenić.
Sądzę, iż powyższymi argumentami udało mi się przekonać do postawionej w temacie tezy. :)